Welcome to Core Tex

Room 578, Zhongkang Office Building, Zhongkang Road, Futian District , Shenzhen , Guangdong , China
+86 18300002236
info@corefrp.com